ชมรมการบินอุดรมาสเตอร์เทค ร่วมเปิดงาน

มรดกโลกบ้านเชียง วันที่ 5 กันยายน 2551

คุณเบิร์ดนักกระโดดร่มเตรียมตัวขึ้นเครื่องไปกระโดดร่มโชว์

ทีมงานของบริษัทอุดร มาสเตอร์เทค

คุณดิวและคุณบอยนักดิ่งพสุธา

นักบิน พ.อ.ปรีดี ศรีธาตุ กำลังจะนำเครื่องขึ้นเพื่อปล่อยนักดิ่งพสุธา

นักบินไมโครไลท์กำลังจะนำเครื่องขึ้น

คุณพรเทพ เจ้าของชมรม UMFC ทำการบินโชว์

ด้วยเครื่อง Sonex