เครื่องบิน U-D01

คุณพรเทพและทีมงาน

แผงควบคุมของเครื่องบิน

เครื่องบินประจำชมรมการบินอุดร มาสเตอร์เทค

คุณพรเทพ ศักดิ์สุจริต และ พ.อ.ปรีดี ศรีธาตุ(ครูฝึก)

นักบินอุลตร้าไลท์มาร่วมงานเปิดสนามบินอุดรมาสเตอร์้เทค

23 มีนาคม 2551